KKSKretskort Service as
Skjemategning

En forutsetning for korrekt utlegg er et godt skjema. Vi har valgt Racal Redac's Cadstar Schematic skjemategningsprogram. Dette kan håndtere avanserte analoge og digitale kretsløsninger.
Fleksibilitet og stort symbolbibliotek med både DIN og ANSI (IEE) symbol gjør Cadstar Schematic til et velegnet verktøy for elektronikkdesign.
Skjemasymbolene inneholder referanser til komponentbibliotek for kortutleggingspakken. Dette muliggjør automatisk generering av komponentlister og forbindelselister for kortutlegg. Skjema overføres til papir på en laserprinter eller plotter i ønsket format. Skjema kan også leveres på diskett som PostScript eller HPGL fil.

Tilbake til hovedmeny

Copyright 1998 HEI DesignAdresser