KKSKretskort Service as
Kortutlegg

Kortutlegging er vår viktigste aktivitet.
Utlegg av kretskort er et fag hvor erfaring er av avgjørende betydning for å få et godt resultat. Våre medarbeidere er høyt kvalifiserte med lang erfaring fra bransjen. Innføringen av overflatemonterte komponenter stiller nye krav. God kunnskap og layout, kretskortproduksjon, ulike loddeteknikker og testing er nødvendig for å lage et godt utlegg.
Kretskort Service as har hele tiden tilstrebet et høyt kvalitetsnivå som vedlikeholdes ved:

  • intern skolering/kursing/oppdatering
  • kvalitetssikring
  • utvikling av tilleggsprogram som optimaliserer utlegg, kortproduksjon og montasje.
  • nær kontakt med kortprodusenter og montasjeavdelinger
  • aktiv deltakelse i NORPUB, Norsk Forening for Elektronikk-DAK
  • aktiv oppfølging av leverte produkt

Det arbeides med ISO9001 godkjenning. Racal Redacs programpakker har blitt benyttet siden 1987. Kretskort Service as kjenner derfor programmene svært godt, og utnytter dem optimalt.

Programpakkene som benyttes er markedsledende innen profesjonell elektronikk-DAK. For å lette tilpassingen til DAK system og maskiner, både hos kunder og kortprodusenter, har Kretskort Service as utviklet en rekke interface og konverteringsprogrammer.
Programmer for generering av plasseringsdata for ulike Pick & Place maskiner, konvertering av skjema og utleggsdata fra andre DAK system og rasjonalisering av kortproduksjon er noen eksempler.

Under utleggsprosessen som foregår både i våre lokaler i Stavanger og "on site" hos kunden, jobber vi sammen med kunden for å oppnå det best mulige resultat. Prøveplott 1:1 sendes alltid til oppdragsgiver for gjennomgang før kortproduksjon startes.

På samme måte som våre kunder spenner fra små nisjebedrifter til store foretak, er også oppdragene svært ulike. Kravspesifikasjonene varierer, men ethvert utlegg er en utfordring, enten det er høy tetthet, stor strøm, støy, EMC, Ex, STF/NEMKO godkjenning. OFM (SMD), eller høyfrekvensproblematikk som skal overvinnes. Felles for alle er at de blir overvunnet.

Tilbake til hovedmeny

Copyright 1998 HEI DesignAdresser