KKSKretskort Service as
Kortproduksjon

Ved siden av kortutlegg, som er vår hovedaktivitet, leverer Kretskort Service as også prototyper og produksjonsserier av kretskort. Selve produksjonen foregår hos kjente kretskortprodusenter i Europa og Asia. Våre medarbeidere besøker jevnlig kortprodusentene, og samarbeidet utvikles stadig videre. Den direkte kontakten gjør at vi til enhver tid kan plassere oppdrag hos den best egnede produsent.
Produksjonsunderlag og dokumentasjon overføres elektronisk for å sikre høy kvalitet og hurtig behandlingstid.

Tilbake til hovedmeny

Copyright 1998 HEI DesignAdresser